WERKWIJZE


Oriëntatie

Alles begint met een oriënterend gesprek, bijvoorkeur in de ruimte(s) waar het om gaat. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het gesprek worden uw ideeën en verwachtingen besproken en wordt de werkwijze nader toegelicht. Er vindt een eerste inventarisatie van uw eisen en wensen plaats en van de gewenste interieursfeer. Daarnaast komen het budget en het gewenste tijdspad aan bod.
Resultaat: een offerte inclusief planning en een concreet plan van aanpak. Dit plan verschilt per project, onderstaande fases geven een indicatie.


Inventarisatie

Na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte worden in een tweede gesprek uw eisen en wensen uitgebreid geïnventariseerd. Hierbij wordt niet alleen naar uw huidige situatie gekeken, maar ook naar mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. De gewenste interieursfeer wordt tot in detail in kaart gebracht. Indien nodig worden de ruimtes ingemeten en wordt de bouwkundige situatie beoordeeld. In geval van een verbouwing wordt onderzoek gedaan naar het bestemmingsplan en de van toepassing zijnde regelgeving.
Resultaat: een compleet programma van eisen&wensen, een sfeercollage en eventueel 2D-tekeningen van de huidige situatie.


Concept ontwerp

Het programma van eisen&wensen en de sfeercollage worden vertaald in meerdere ontwerpvoorstellen. In deze voorstellen worden ook het karakter van de het pand, de lichtinval, de zichtlijnen en de looproutes meegenomen.
Als er voor een project later een bouwvergunning moet worden aangevraagd, kan er in deze fase een pre-advies worden ingediend bij de Welstandscommissie. Hiermee kunnen latere problemen met de vergunning worden voorkomen.
Resultaat: meerdere ontwerpconcepten, elk bestaande uit 2D-tekeningen en een 3D-presentatie van de ruimte(s). Afhankelijk van de opdracht wordt gekozen voor handmatige 3D-schetsen, computerrenderingen of maquettes. De ontwerpen worden ondersteund door schetsen en foto-impressies van de voorgestelde oplossingen.


Definitief ontwerp

Na presentatie van de concepten wordt in overleg besloten met welk concept wordt doorgegaan en welke wijzigingen hierin nog aangebracht moeten worden. Regelmatig worden in het gekozen voorstel ook ideeën uit de andere concepten meegenomen.
Resultaat: het definitieve ontwerp, bestaande uit 2D-tekeningen, een 3D-presentatie van de ruimte(s), een materiaal- en kleuradvies. Indien van toepassing ook een lichtplan en een meubelvoorstel. Bij sommige projecten wordt een ruimteboek opgesteld waarin per ruimte precies wordt vastgelegd wat er uitgevoerd moet worden, inclusief afwerkingsniveau.
Het definitieve ontwerp wordt zo uitgewerkt dat goed vergelijkbare offertes kunnen worden aangevraagd. 


Realisatie

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om al het werk en de zorgen van de realisatie van het ontwerp uit uw handen te nemen. CKXINTERIEUR kan hulp bieden bij het aanvragen van offertes bij aannemers of meubelmakers, bij het aanvragen van bouwvergunningen en bij het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering en de kwaliteit daarvan.

Afhankelijk van de aard van het project zal indien nodig samenwerking worden gezocht met andere professionals, zoals constructeurs of monumentspecialisten.

Deze pagina delen


Menu